Nieuws vanuit uw wagro
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden
  -  Bekijk online
Nieuwsflits Wagro Drenthe
 
22 november 2022
Beste collega,
Het zijn momenteel roerige tijden in de huisartsenzorg, juist ook voor ons als waarnemers en hidha’s. Het IZA, maar vooral ook het ANW-actieplan houdt ons allen behoorlijk bezig. Hoog tijd dus voor een nieuwsbrief vanuit jullie wagro-commissie!

Inhoud van deze nieuwsbrief:
1. Kort verslag van ons wagro-café van 17 november jl. met thema ANW
2. Terugkoppeling van de resultaten van onze enquête ‘toekomst ANW Drenthe’
3. Werkgroep ANW/ ‘Vrij Roosteren’ Dokter Drenthe
4. Contact met de DHC/ LHV ambassadeurs/ Dokter Drenthe
5. Info vanuit de wagro-commissie

Wagro-café Drenthe 17.11.2022
Afgelopen donderdagavond hebben we een wagro-café georganiseerd in Assen met als thema ‘veranderingen in de ANW-zorg’. Het was een mooie opkomst, bestaande uit een gevarieerde groep waarnemers. Ook vanuit Dokter Drenthe was een grote delegatie aanwezig, waaronder het voltallige bestuur. Ons inziens laat dat goed zien hoe betrokken ze zijn, en hoe belangrijk zij de mening van de waarnemers /hidha's in Drenthe vinden.

In het eerste deel van de bijeenkomst is gesproken over het ANW-actieplan. Hierover bleken de nodige vragen en zorgen te zijn. Wij delen deze zorgen met jullie en doen er alles aan om deze zorgen zowel regionaal als landelijk onder de aandacht te brengen. Vervolgens heeft Jan Schaart een presentatie gegeven hoe Dokter Drenthe zich inzet voor verbetering van de werkdruk in onze provincie. Na deze presentatie hebben we de resultaten van onze enquête ‘Toekomst ANW Drenthe’ gedeeld, meer daarover lees je verderop in deze nieuwsbrief. 

In het tweede deel van de bijeenkomst heeft onze gastspreker Kasper Maltha uitleg gegeven over de WaarneemApp en over het systeem ‘Vrij Roosteren’. Dit laatste gaf hij weer in een overzichtelijke presentatie. Een huisartsenpost in Doetinchem is al begonnen met het ‘Vrij Roosteren’ waarin de eerste fase van roostering is afgerond. De resultaten tot nu toe zijn veelbelovend en ook de huisartsen in die regio zijn erg enthousiast. Het systeem van ‘Vrij Roosteren’ geeft veel ruimte voor regionale invulling van de spelregels. Aangegeven is dat Dokter Drenthe een werkgroep gaat starten waarin ook waarnemers/hidha’s vertegenwoordigd zullen zijn, om zo tot een gezamenlijk gedragen roostersysteem te komen waar ook wij als waarnemers en hidha’s achter kunnen staan. 

We hebben de avond afgesloten met een gezellige borrel. Als wagro-commissie kijken we terug op een zeer geslaagde avond en we bedanken graag alle aanwezigen voor hun komst!

Resultaten enquête ‘Toekomst ANW Drenthe’
Onze enquête is door 101 collega’s ingevuld. We zijn zeer aangenaam verrast door deze grote respons, waarvoor nogmaals onze dank. Zie hier de uitkomsten. Driekwart van jullie heeft aangegeven bezwaren te hebben op het ANW-actieplan dat recent is gepubliceerd. Er is met name weerstand tegen het verplichtende karakter, het loslaten van het quotum waardoor alle huisartsen een gelijk aantal minimum diensten zouden moeten doen en de vrees om onvervulde diensten toebedeeld te krijgen. Een aanzienlijk deel van jullie heeft zelfs aangegeven dat als er een verplichting komt in het aantal te draaien diensturen op de primaire post, op zoek te gaan naar alternatieven. Het ‘Vrij Roosteren’ volgens het Doetinchem model (vrije keuze tot aansluiting en mogelijkheid om flexibel te blijven waarnemen zonder privileges maar ook zonder verplichtingen) kan daarom op veel steun rekenen. Gelukkig is dit ook de insteek van Dokter Drenthe. 

Werkgroep vanuit Dokter Drenthe over ANW/ ‘Vrij Roosteren’
Zoals hierboven al benoemd gaat Dokter Drenthe een werkgroep starten om tot een gezamenlijk plan te komen voor invulling van een nieuw roostersysteem. De stem van de waarnemers en hidha’s is hierin zeer belangrijk, wij doen ten slotte een aanzienlijk deel van de diensten in Drenthe. Lijkt het jou leuk om hier over mee te denken? Laat het ons uiterlijk maandag 28 november voor 9.00 uur weten via wagrodrenthe@lhv.nl zodat wij kunnen inventariseren hoeveel animo er is. 

Contact DHC/ LHV ambassadeurs/ Dokter Drenthe
Het is voor jullie niet altijd zichtbaar, maar weet dat wij regelmatig contact hebben met het bestuur van de Drentse Huisartsen Coöperatie (DHC), de LHV ambassadeurs (voormalig LHV-kringbestuur) en met de Raad van Bestuur en medewerkers van Dokter Drenthe. Dankzij deze korte lijnen kunnen wij de stem van de waarnemers en hidha’s laten horen en proberen wij zo goed mogelijk voor jullie belangen op te komen. Jullie mogen ons altijd benaderen bij vragen, zorgen met ons delen over bepaalde ontwikkelingen of juist goede ideeën aandragen. Door het delen van jullie mening met ons kunnen wij deze meenemen in onze contacten. 

Info vanuit de wagro-commissie
Heleen Mulder gaat ons helaas verlaten als commissielid omdat zij inmiddels al een tijdje praktijkhouder is. Wij willen haar hartelijk bedanken voor al haar inzet voor de wagro Drenthe in de afgelopen jaren! Gelukkig hebben een aantal collega’s aangegeven de commissie te willen versterken zodat we ook de komende tijd kunnen blijven opkomen voor jullie belangen, voor verbinding kunnen zorgen en activiteiten kunnen organiseren. 

Groet, 
namens de Wagro Drenthe,

Anika Marinus en Marleen Aussems

Wagro Drenthe
085 - 048 01 01  |  wagrodrenthe@lhv.nl  |  drenthe.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0046, u ontvangt deze email op h.vd.ploeg@lhv.nl