Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsbrief Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
 
18 juli 2017
Vakantie in zicht!
De zomervakantie staat weer voor de deur: uitrusten geblazen! Want – u zult het vast beamen – met alle hectiek in huisartsenland is het geen overbodige luxe weer even wat op adem komen. Wat te relativeren. Met een ontspannend boek op schoot. Met een biertje op het terras of een goede fles wijn voor de tent …

De drukte in de praktijken is immers zeker niet minder geworden. Een kleinere praktijk met behoud van salaris om zo vorm te kunnen geven aan de kwaliteitseisen die ons vak stelt – het spreekt ongetwijfeld velen van ons aan. Tegelijkertijd neemt ook de drukte tijdens ANW-diensten toe. Een avondje rustig op de post is er niet echt meer bij … Discussies over de invulling van deze diensten en mogelijk zelfs een principiële discussie over de vraag of we de ANW-diensten überhaupt nog wel moeten doen, gaan we niet meer uit de weg.

Kostenonderzoek NZA
Het afgelopen halfjaar zijn we druk bezig geweest met het kostenonderzoek van de NZA. Vooral LHV landelijk is bij dit dossier betrokken. In de nieuwsbrieven heeft u kunnen lezen dat de NZA wat minder vriendelijk is voor ons huisartsen. We zouden genoeg verdienen. Geld waar we uiteraard ook hard voor werken. We maken een gemiddelde werkweek van zeker vijftig uur. Dat aantal kan de NZA echter niet goed verwerken. En discussies over onze inkomens mogen we niet hebben, die worden immers negatief opgepakt door de samenleving. U kunt er echter van op aan dat we onze uiterste best doen om de discussie met de NZA goed te kunnen voeren. Het laatste woord is er nog niet over gezegd en geschreven. Kritisch zijn we ten aanzien van investeren in ouderenzorg en compensatie van niet-erkende achterstandswijken. Uitgebreide analyses volgen de komende weken.

Onderhandelingen zorgverzekeraars
Daarnaast zijn de onderhandelingen met zorgverzekeraars – voor onze regio is dat Zilveren Kruis – nog in volle gang. Ook daar is discussie over wat nu echt uitgekeerd gaat worden en over het feitelijke budget. Daarnaast wordt gesproken over de invulling van de budgetten. Soms verlopen de gesprekken stroef, dan weer lijkt er wat meer schot in de zaak te zitten. De eindstreep is nog niet gepasseerd, na de vakantie onderhandelen we verder over de financiële kaders.

Nieuwe klachtenregeling
Sinds januari is de nieuwe klachtenregeling van kracht. De oude klachtencommissies zijn bezig de laatste zaken af te handelen. Nieuwe klachten worden inmiddels behandeld door een nieuwe commissie. De overgang naar de nieuwe regeling is over het algemeen soepel verlopen.

Reorganisatie LHV
Langzaam maar zeker verandert ook onze vereniging. Het landelijk bureau is op papier inmiddels gereorganiseerd, wat volgt is de daadwerkelijke verandering en de ‘mentale’ reorganisatie ‘op de vloer’. Het is de bedoeling dat landelijk meer gaat aansluiten op de regionale kringen. Er komt daardoor naar verwachting meer verbinding met de achterban als geheel. In het transitieproces wordt ook nagedacht over de manier waarop de ledenraad zou moeten functioneren. Verder zoeken we als kring Zwolle/Flevo/Vechtdal ook meer verbinding met de andere huisartsenorganisaties in onze regio. Daar waar mogelijk proberen we elkaar aan te vullen, te verbeteren en samen op te trekken.

LHV-lidmaatschap
Een sentiment dat de laatste jaren toenemend merkbaar is in onze samenleving, maar ook onder ons als huisartsen, is de afname van ‘groepssolidariteit’: ergens als groep voor gaan, en als groep daar ook de lasten voor betalen. Het aantal LHV-leden is het laatste jaar gedaald onder praktijkhouders. Onder waarnemers en AIO’s is het lidmaatschap fors gestegen. Mogelijk voelen praktijkhouders zich minder herkend in de LHV als vereniging. Mogelijk spelen kosten een rol. Ook horen we dat een aantal huisartsen meeliften op het lidmaatschap van collega’s. Als praktijkhouder heb ik hier zeker begrip voor. Ook ik heb in het verleden weleens tegen mijn zakenpartner gezegd: “Ik lid van de LHV, jij van de VPH.”
Maar nu ik ook achter de schermen werk, zie ik dat met name overleggen met overheden en zorgverzekeraars veel tijd en energie kosten. En vooral ook menskracht. Dat brengt kosten met zich mee en die moeten eenvoudigweg worden betaald. Aan dienstverlening hangt een prijskaartje. Als we als collega’s minder solidair zijn met elkaar, zal de achterblijvende groep dit toch moeten opbrengen. Als u al nadenkt over het voortzetten van uw lidmaatschap, bedenk dan dat de inzet in de onderhandelingen van ons als LHV voor alle huisartsen geldt en eendracht in de beroepsgroep krachtig maakt. Ook u wilt toch meeliften op de resultaten van onderhandelingen ... Laat uw gedachten er eens over gaan als u in uw vakantie geniet van de zon op een mooi terras. Spreek er eens over met uw collega’s. En vooral: voed ons met inspiratie en ideeën, we horen graag van u.

Een hele fijne zomer gewenst!

Mark Pul,
voorzitter
Uit het landelijke circuit: een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)
Op verzoek van de Patiëntenfederatie Nederland wordt door de overheid gewerkt aan een Persoonlijke Gezondheidsomgeving voor de burger. De bedoeling is dat burgers al hun medische informatie zelf kunnen inzien via een applicatie in het programma MedMij. Hoe ver staat het hiermee en wat betekent dit voor u als huisarts?
Lees verder »
Agenda
12 SEP 2017  
6e editie Pijn Spreekuur 2017 - onder auspiciën van de Stichting Pijn bij Kanker Zwolle
26 SEP 2017  
Uw patiënten- en financiële administratie op orde Module I Zwolle
28 SEP 2017  
Bestuursvergadering
17 OKT 2017  
Beleid en bekostiging 2018 Zwolle
08 NOV 2017  
HRM in één dag Zwolle
 
 
LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
038 - 46 01 251  |  huisartsenkringzfv@lhv.nl  |  zfv.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0046, u ontvangt deze email op h.vd.ploeg@lhv.nl