Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsflits Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
 
20 september 2017

Zilveren Kruis kiest ervoor om in 2018 niet te investeren in de versterking van de huisartsenzorg via S3. Dat concluderen zeven LHV huisartsenkringen in het werkgebied van Zilveren Kruis na bestudering van het inkoopbeleid 2018. Ondanks het landelijke zorgakkoord van huisartsen, zorgverzekeraars en de overheid, geeft Zilveren Kruis aan geen geld te hebben om te investeren. Dat terwijl de overheid veel geld heeft vrijgemaakt om te investeren in knelpunten als ouderenzorg, ANW en meer tijd voor de patiënt.

Al het hele jaar is er intensief overleg tussen zeven LHV kringen en Zilveren Kruis. Daarbij hebben de kringen een inhoudelijk plan neergelegd om de huisartsenzorg in hun regio’s te versterken. Zilveren Kruis heeft dit eerst omarmd, maar uiteindelijk naast zich neergelegd. Dat terwijl de problemen waar huisartsen voor staan overduidelijk zijn. Steeds verder oplopende druk op de huisartsenposten; meer en complexere zorg voor ouderen; tekorten aan ingekochte thuiszorg en GGZ-zorg waardoor mensen vaker bij de huisarts aankloppen, etc.

Mark Pul: Het is teleurstellend dat Zilveren Kruis in 2018 niet verder investeert in kwaliteit, service en bereikbaarheid en ondersteunend personeel. Terwijl de gezamenlijke ambitie was om deze zogenaamde ‘basisinfrastructuur’ te versterken.

Op dit moment brengt de LHV landelijk in kaart hoe alle verzekeraars omgaan met de afspraken uit het zorgakkoord. Wanneer blijkt dat het akkoord door meerdere partijen met voeten wordt getreden, moeten er nieuwe afspraken worden gemaakt. Met het ministerie zal de LHV dan bekijken wat er moet gebeuren, willen verzekeraars wél het beschikbare geld uitgeven.

Welke veranderingen voert Zilveren Kruis wel door in haar beleid?

  • Zilveren Kruis volgt de tariefaanpassingen van de NZa
  • De systematiek van doelmatig voorschrijven wordt aangepast: Zilveren Kruis volgt landelijke afspraken over formulariumgericht voorschrijven en de beloning wordt sneller uitbetaald
  • Tarieven voor POH-S en praktijkmanager worden geïndexeerd
  • Onderdelen van de module service en bereikbaarheid kunnen nu los worden gecontracteerd. ZK heeft echter wel een aantal vergoedingen naar beneden bijgesteld.

 Welke gevraagde veranderingen komen er niet

  • Geen uitbreiding van de formatie POH-S en praktijkmanagement. Ook wordt starten met inzetten van een praktijkmanager bemoeilijkt door nieuwe opleidingseisen en de verplichting dat de praktijkmanager moet werken voor een samenwerkingsverband.
  • Geen extra ruimte voor module kwetsbare ouderenzorg
  • Geen extra tijd voor bespreking spiegelinformatie en intervisie als kwaliteitsinstrument
  • Geen investering in meer tijd voor de patiënt voor de huisarts en overlegtijd met derden

 
Het volledige inkoopbeleid 2018 van Zilveren Kruis vindt u hier.

LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
038 - 46 01 251  |  huisartsenkringzfv@lhv.nl  |  zfv.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0046, u ontvangt deze email op h.vd.ploeg@lhv.nl