Nieuws vanuit uw kring
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden
  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsbrief Huisartsenkring Drenthe
 
6 april 2022
Terugblik ALV 09.03.2022 – Move
 
Tijdens de ALV van 9 maart jl. hebben we jullie bijgepraat over de ontwikkelingen rondom het Move traject (Modernisering Vereniging LHV) en een voorstel voorgelegd voor verdere uitwerking om als LHV kring Drenthe te gaan fuseren met de LHV. De aanwezige leden hebben unaniem ingestemd met de verdere uitwerking van dit voorstel tot fusie.
Lees verder »
Uitnodiging 'Live' ALV woensdag 22 juni 2022
 
Na een, volgens ons, goed verlopen en zeer geslaagde ALV op 9 maart jl. bij Van der Valk Spier nodigen we jullie ook graag weer uit voor de volgende ALV op woensdag 22 juni. Je bent dan ook van harte welkom bij Van der Valk in Spier. Noteer de datum in je agenda en laat ons weten of je erbij bent! Je ontvangt uiterlijk 8 juni de agenda met vergaderstukken.
Lees verder »
Doe mee en vul nu de POH-S monitor in!
Wij vragen je na drie maanden in 2022 opgave te doen van de productie van je POH-S formatie. Zoals bekend heeft Zilveren Kruis weliswaar per april 2022 ieder een nieuwe keuze geboden: terug naar de oude POH-S module zonder declaratie of het nieuwe beleid met declaraties. We denken dat het verstandig is om inzichtelijk te maken wat de verdiencapaciteit van de POH-S in je praktijk in het eerste kwartaal van 2022 geweest is. Deze gegevens zullen we, naast andere bronnen, inzetten in toekomstige overleggen met Zilveren Kruis en ook gebruiken voor hen die kiezen om door te blijven gaan met declareren.
Lees verder »
Handreiking voor huisvestingsproblematiek
 
Onlangs publiceerde de LHV de landelijke resultaten van het onderzoek naar Toekomstbestendige huisvesting.
Lees verder »
Agenda
22 JUN 2022  
Algemene Ledenvergadering Drentse Huisartsen / LHV kring Drenthe
29 SEP 2022  
Leergang Medisch leiderschap Doorn
30 NOV 2022  
Algemene Ledenvergadering Drentse Huisartsen / LHV kring Drenthe
 
LHV-Huisartsenkring Drenthe
085 - 048 01 01  |  noord-nederland@lhv.nl  |  drenthe.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0046, u ontvangt deze email op h.vd.ploeg@lhv.nl