Informatie van LHV-huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsbrief Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
 
22 december 2016
Kerst 2016
Een roerig jaar. Dat was het. Een jaar waarin de wereld in brand stond. Een jaar van oorlogen en van vele vluchtelingen, ontwikkelingen die ook merkbaar zijn in ons eigen land. Een jaar van aanslagen, die steeds dichterbij lijken te komen. Een jaar waarin bij aan aantal van ons verdrietige dingen zijn gebeurd, verliezen zijn geleden. Maar 2016 was ook een jaar van mooie gebeurtenissen. Eind december: hét moment om te kijken waar we staan. Zowel in ons privéleven, als in ons functioneren als huisarts.

In de spreekkamer vertellen ouderen me vaak dat de tijd vliegt. Ik weet niet of ik al tot die ouderen behoor, maar soms bekruipt mij ook dat besef. Noem het een eindejaarsgevoel. De neiging tot terugkijken, tot nazoemen, tot een stukje zelfreflectie.

Het eerste jaar voor mij als voorzitter van de kring zit er bijna op. Eens wat zaken op een rij die het afgelopen jaar gespeeld hebben: een mooie huisartsenbeurs, verdere uitwerking van de GGZ-transitie (zowel jeugd- als volwassenzorg), verdere uitwerking van de ouderenzorg naar aanleiding van de transitie, een rechtszaak samen met VPH tegen de tariefbeschikking, een nieuwe klachtenregeling, een nieuwe wet aangaande flexwerk (en dus heel belangrijk voor waarnemers), een nieuwe wet in de steigers met betrekking tot inzage in patiëntendossiers (LHV is tegen!), een nieuwe declareerwijzer, aanpassingen in het bekostigingssysteem, diverse overleggen met verschillende verzekeraars op verschillende niveaus, ontwikkelingen in de LHV als vereniging, een nieuwe directeur, een reorganisatie op het bureau, verdere uitwerking betreffende Het Roer Gaat Om, het regelen van de tolkenvergoeding, verlenging van het LSP-convenant, regionale overleggen met de coöperaties en zorggroepen – een aantal zaken die zowel regionaal als landelijk hebben gespeeld, alle met de nodige effecten op onze praktijkvoering.

Tegen de landelijke trend van het jaarlijks verhogen van de contributie hebben we in onze regio kunnen concluderen dat we minder contributie kunnen en hoeven te heffen. Tijdens de laatste ALV – met de hilarische presentatie van Ernst van der Pasch over de nieuwe klachtenregeling – is besloten in de kring 400 euro als maximum tarief te hanteren. Het zal u niet verbazen dat dit op goedkeuring van de aanwezigen kon rekenen.

Het komende jaar richten we ons op de vele bestaande en nieuwe ontwikkelingen die op de huisartsenzorg afkomen. Speerpunten in ons beleid zijn en blijven de ontwikkelingen rond GGZ en ouderenzorg. De werkdruk van de huisarts neemt toe. Dit nodigt uit om zowel landelijk als regionaal praktijkverkleining meer uit te dragen richting politiek en verzekeraars. Uiteraard zullen we ook in het nieuwe jaar onze uiterste best doen uw belangen richting het landelijk bestuur en regionaal richting verzekeraars en andere partners zo goed mogelijk te behartigen. Dit veelal in samenwerking met de coöperatie, waarmee we regionaal in goede verbinding staan.

Namens het bestuur wens ik u warme feestdagen, een goede jaarwisseling en een bijzonder goed en gezond 2017!

Mark Pul, voorzitter
Niet vergeten: aanmelding bij de SKGE, vóór 1 januar1 2017!
Heeft u zich in het kader van de Wkkgz al aangemeld bij een geschilleninstantie? En een klachtenfunctionaris geregeld? Beide zaken zijn verplicht per 1 januari 2017. Dit geldt ook voor het plaatsen van de nieuwe klachtenregeling op uw website. Aanmelden (en het regelen van een klachtenfunctionaris) kan eenvoudig en snel via www.skge.nl.
Ouderenzorg: enquêteresultaten uit de regio
Vlak na de zomer is er onder huisartsen een enquête gehouden over ouderenzorg. Onlangs heeft de LHV aandacht gegeven aan de uitkomsten en de daarbij behorende plannen. In dit artikel gaan we nader in op de score uit de regio Zwolle/Flevo/Vechtdal. Laat dit een ander beeld zien? Gaat het bestuur actie ondernemen? 
Lees verder »
Financieringssysteem individuele praktijkhouder
Met ingang van 1 januari 2015 is de bekostiging van huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg (lees: ketenzorg) samengebracht in een segmentenmodel. De totale vergoeding voor de huisarts zal worden opgebouwd door declaratiemogelijkheden binnen de drie segmenten en wat nog niet onder segmenten kan worden ingedeeld, bijvoorbeeld geboortezorg of de POH-S-financiering.
Lees verder »
Al genoteerd? Nieuwjaarsborrel 19 januari 2017
Staat-ie al in uw agenda? De nieuwjaarsborrel van de kring, op donderdag 19 januari vanaf 18.00 uur in Villa Suikerberg te Zwolle: informeel netwerken en een hapje en drankje op het nieuwe jaar!
Bereikbaarheid LHV-bureau Noord-Nederland 23 december - 6 januari

Van 23 december tot en met 30 december zijn wij telefonisch niet bereikbaar. Van maandag 2 januari tot en met vrijdag 6 januari zijn wij beperkt telefonisch bereikbaar. Voor urgente zaken kunt u uiteraard contact opnemen met LHV landelijk (telefoonnummer 030 28 23 723). 

Niet-urgente zaken die kunnen wachten tot maandag 2 januari, verzoeken wij u per mail aan ons door te sturen. 

Vanaf maandag 9 januari zijn we weer bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagochtend op telefoonnummer (038) 46 01 251 en per mail via noord-nederland@lhv.nl.  

Rest ons nog u fijne feestdagen en een gezond en goed 2017 toe te wensen.

Agenda
19 JAN 2017  
Bestuursvergadering
19 JAN 2017  
Nieuwjaarsborrel
16 FEB 2017  
Bestuursvergadering
10 MRT 2017  
Symposium NPaV: Psychoanalyse 100 jaar in Nederland
23 MRT 2017  
SmartTyping Zwolle
 
 
LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
038 - 46 01 251  |  noord-nederland@lhv.nl  |  zfv.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0046, u ontvangt deze email op h.vd.ploeg@lhv.nl