Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsbericht LHV-Huisartsenkring Zuidoost Brabant
 
16 december 2019
Regioprestatie VGZ 2020
Beste collega's,

In de Kring Ledenraadvergadering van oktober jl. hebben wij u geinformeerd over het akkoord over de voortzetting van de regioprestatie. Het definitieve plan ziet er helaas anders uit dan dat wij toen dachten, dus vandaar dit bericht.

Voor onze regio liep de aanvraag via de LHV-Huisartsenkring i.s.m. de zorggroepen. Zoals u wellicht in uw VGZ Zorgovereenkomst 2020-2021 heeft kunnen lezen loopt het vanaf 1 januari 2020 in alle gevallen via uw zorggroep. Wij dachten met de zorggroepen en VGZ de afspraak gemaakt te hebben dat we de regioprestatie voort zouden zetten op dezelfde manier als voorgaande jaren. De regioprestatie was een extra prestatie naast de andere financiele afspraken, met een vergoeding van € 2 per ingeschreven patient, verdeeld tussen een deel voor de huisarts en een deel voor de zorggroep voor de ondersteuning. Het bleek echter uit de onderhandelingen met de zorggroepen dat er toch een verschuiving komt waarbij lijkt dat de regioprestatie een onderdeel van bestaande O&I gelden wordt en geen extra opslag. Hierdoor ontstaat een wijziging in de verdeling van de vergoeding. Omdat VGZ per zorggroep andere afspraken kan maken, zowel in vergoeding als prestatie, kan het zijn dat er verschillen tussen zorggroepen ontstaan v.w.b. deze prestatie. Dit vinden wij als Kring niet verdedigbaar naar al onze leden. Het is niet gelukt om als Kring samen met de zorggroepen als 1 stem op te treden en VGZ aan de eerder gemaakte afspraak te houden. Nu wordt van de huisarts inhoudelijk hetzelfde gevraagd terwijl de vergoeding aan de huisarts van zorggroep tot zorggroep drastisch kan verschillen. Dit staat zo ver af van de initiele regioprestatie, dat wij als Kring hebben moeten besluiten onze handen van deze prestatie af te trekken. 

De in uw gebied af te spreken prestatie wordt dus een prestatie die uw zorggroep namens u en de andere aangesloten huisartsen met VGZ afspreekt. Over de inhoud van de afgesproken prestatie moet u zowel van uw zorggroep als van VGZ bericht ontvangen.

Mocht u nog vragen hebben adviseren wij u contact op te nemen met uw zorggroep.

Met vriendelijke groet,
Bestuur LHV-Huisartsenkring Zuidoost Brabant
LHV-Huisartsenkring Zuidoost-Brabant
085 – 04 80 009  |  huisartsenkringzob@lhv.nl  |  zuidoostbrabant.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: K0007, u ontvangt deze email op m.vandoremalen@lhv.nl