Informatie van de Landelijke Huisartsen Vereniging Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsbrief Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
 
3 november 2016
7-kringenoverleg
De afgelopen jaren vindt er overleg plaats tussen de zeven kringen waar Zilveren Kruis de grootste zorgverzekeraar is: Rotterdam, Amsterdam, Midden-Nederland, Zwolle/Flevo/Vechtdal, Drenthe, Gelre-IJssel en Noord-Holland-Midden. Welke zaken komen in dit overleg aan bod?
Lees verder »
Smaak- én spraakmakende ALV op 1 december: meld u nu aan!

Een diner, netwerken, bijpraten, vergaderen, en deze keer een een actueel thema dat wel héél verrassend wordt opgediend! Smaak- én spraakmakende ALV op 1 december: meld u nu aan! Meld u nu aan voor de ALV op 1 december a.s. van 18.00 tot 20.30 uur in hotel Van der Valk, Nieuwleusenerdijk 1 in Zwolle. De ontvangst is vanaf 17.30 uur. U ben er toch ook bij?

POH-GGZ Jeugd: verbinding huisartsenzorg en gemeentelijk domein
In de nieuwsbrief van juli kondigden we aan dat het bestuur een nadere invulling geeft aan vragen rond het thema POH-GGZ Jeugd. Wat is een goede manier om verbinding te maken tussen het gemeentelijk domein en huisartsenzorg als het gaat om jeugd en GGZ?
Lees verder »
Wkkgz – wat betekent de nieuwe wet voor u?
Sinds 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg van kracht. 2016 wordt gezien als overgangsjaar: oude klachteninstanties kunnen hun leden informeren en lopende zaken gedurende het jaar afhandelen. Feitelijk betekent dit dat de wet officieel van kracht gaat op 1 januari 2017. Wat betekent dit voor u?
Lees verder »
De praktijk in de praktijk – hoe een leek een dagje meelopen ervaart
Het is acht uur ‘s morgens als ik me meld bij de assistente. Ze zwaait de deur voor me open. Als communicatie-ondersteuner van het kringbestuur – zonder medische achtergrond – loop ik een dag mee met een van de bestuurders-huisartsen om te proeven van de praktijk in de praktijk.
Lees verder »
Vraag van vandaag: hoe verhouden passantentarieven zich tot waarneemgebieden?
Op het LHV-bureau komen regelmatig vragen binnen over passantentarieven in relatie tot waarneemgebieden. Wat is nu precies de samenhang tussen deze twee begrippen?
Lees verder »
Agenda
10 NOV 2016  
Bestuursvergadering
14 NOV 2016  
Dimence Groep: Stakeholdersbijeenkomst
01 DEC 2016  
Algemene Ledenvergadering 1 december 2016 Zwolle
15 DEC 2016  
Bestuursvergadering
23 MRT 2017  
SmartTyping Zwolle
 
 
LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
038 - 46 01 251  |  noord-nederland@lhv.nl  |  zfv.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0046, u ontvangt deze email op h.vd.ploeg@lhv.nl