Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsbrief Huisartsenkring Zuidoost Brabant
 
7 mei 2018
Kring contributie 2018
Afgelopen week hebt u via de LHV een digitale factuur voor de kringcontributie 2018 ontvangen. Helaas is hierin als contact telefoonnummer per abuis ons oude telefoonnummer opgenomen. U kunt ons bereiken via 040-2310638.
De kringcontributie wordt vastgesteld a.d.h.v. het door de LHV geregistreerde ledenbestand (stand per 1-1-2018) en in relatie tot de begroting 2018. Wijzigingen in de regiobureaus t.g.v. het LHV Verandertraject hebben voor kring Zuidoost Brabant financieel gezien een positief effect: er worden minder personele kosten doorbelast. Daarnaast zijn aanpassingen in urenbelasting kringbestuur doorgevoerd. De begroting 2018 kan daardoor met een behoorlijk bedrag minder sluitend worden gemaakt. Dit heeft een kostenbesparende uitwerking op de contributie 2018 waardoor het basistarief € 50 lager is dan in 2017. Meer informatie over de contributie leest u op HAweb.
AVG - webinar (8 mei) - telefonisch spreekuur
Op 17 april jl. is een goed bezochte themabijeenkomst over AVG gehouden door de kringen Limburg en Zuidoost Brabant. Op HAweb kunt u de presentatie en bijbehorende achtergrondinformatie nog eens nalezen. Ook de LHV biedt een compleet dossier met informatie over waaraan u moet voldoen en hoe u dat regelt. Daarnaast biedt de LHV de mogelijkheid om uw vragen te stellen tijdens een telefonisch spreekuur. U kunt hiervoor via deze pagina een afspraak inplannen.
Op 8 mei organiseert de LHV een webinar over AVG. Op deze pagina meer informatie en een aanmeldknop.
Achterstandsfonds
De herijking van de als zodanig geïdentificeerde achterstand postcodegebieden is wederom uitgesteld. Daardoor blijft de te ontvangen jaarbijdrage voor de achterstandsfondsen Eindhoven en Helmond in 2018 ongewijzigd.
Hebt u patiënten woonachtig op de postcodes
- Helmond: 5701 A, B, X, Z
- Eindhoven: 5626 A, N of 5645 B, C, M, N
dan kunt u mogelijk een beroep doen op het achterstandsfonds. 
Hebt u behoefte aan -extra- ondersteuning, specifieke deskundigheidsbevordering voor u en/of uw personeel, aangepast informatiemateriaal of wachtkamervoorlichting, of andere wensen? Neem dan contact met het fonds op zodat samen met u naar mogelijkheden gekeken kan worden. Bel 040-2310638 of mail naar m.vandoremalen@lhv.nl.
Tolkdienst
Vergoeding door het achterstandsfonds van de ad hoc tolkdienst wordt ook in 2018 voortgezet. Een ad hoc tolkdienst kunt u gratis aanvragen bij Tolk- en Vertaalcentrum Nederland door te bellen naar  088-2555222 onder vermelding van de code: AFEIND (Eindhoven) of AFHELM (Helmond).
Daarnaast vergoedt VWS onder strikte voorwaarden bv. het gebruik van een tolkdienst voor recente statushouders.

Om het voor u inzichtelijk te maken wanneer en hoe welke tolkdienst is te verkrijgen, is door de kring een handzaam overzicht opgesteld.
RZCC Meet up – PGO (15 mei)
Op dinsdag 15 mei organiseert het Regionaal Zorg Communicatie Centrum een Meet Up over alle ontwikkelingen rondom de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Wat wordt er van u als zorgverlener verwacht? Wat wordt er regionaal én landelijk gedaan? En hoe ziet het proces er verder voor u uit?
Tijdens deze bijeenkomst wordt u over alle relevante ontwikkelingen rondom PGO geïnformeerd. MedMij vertelt meer over de landelijke ontwikkelingen en wat er verwacht wordt van zorgverleners, RZCC licht toe hoe zij u als zorgverleners daarbij ondersteunen en wat er regionaal wordt gedaan. Daarnaast zullen twee verschillende PGO-leveranciers een korte demonstratie geven om te laten zien welke mogelijkheden een PGO de patiënten biedt. Ook heeft u tijdens deze Meet Up de mogelijkheid om aan te geven in hoeverre u bij het vervolg van het PGO-proces betrokken wilt zijn; bijvoorbeeld als koploper of juist als volger.
De Meet Up vindt plaats in het Conferentiecentrum van GGzE op Landgoed de Grote Beek (Grote Beekstraat 26, Eindhoven) en duurt van 17.30 uur tot 20.00 uur. Deelname is gratis. Het volledige programma en de mogelijkheid tot aanmelden vindt u hier.
Café Doodgewoon
Het netwerk palliatieve zorg en inloophuis de Eik organiseren op 18 mei en 7 september het cafe doodgewoon. De items zijn op 18 mei ‘Verder behandelen of niet’ en op 7 september ‘Angst en verdriet bij verlies’. Meer informatie over inhoud, aanvangstijden en lokatie vindt u hier.
Ehealt congres KNMG (28 juni)
Op donderdag 28 juni organiseert het KNMG district Zuidoost Brabant in het Evoluon het congres ‘eHealth, een blijvende belofte of realiteit? Wat betekent het voor arts en patiënt?’
Het congres biedt een boeiend en afwisselend programma. Wat gaat eHealth in de toekomst voor u als arts betekenen? Omarmen en meebewegen? Kritisch afwachten of actief uitdragen? Wordt het de taak van uw team om patiënten te leren omgaan met medische apps en technische hulpmiddelen? Wie doet straks aan longitudinale zorg? En waar blijft het hoofdbehandelaarschap? Misschien wordt ook voor de dokter veranderen de norm en blijft veerkracht noodzakelijk.
Er vinden 8 interessante workshopsessies met experts op het gebied van eHealth toepassingen plaats. Zo hoort u meer over de nieuwste ontwikkelingen en inzichten. U kunt hier onderling ervaringen delen, en ideeën en inzichten bespreken. Thema’s die belicht worden zijn Psyche, Hart-vaat, Diabetes Mellitus, Slaapstoornissen, Clinical Decission Support, Ethiek, ‘Big Data’ en Juridische aspecten.
Het volledige programma en de mogelijkheid voor aanmelden vindt u hier
LHV-Huisartsenkring Zuidoost-Brabant
040 - 23 10 638  |  huisartsenkringzob@lhv.nl  |  zuidoostbrabant.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: K0007, u ontvangt deze email op m.vandoremalen@lhv.nl