Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsflits Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
 
5 december 2018
Sluitingsdatum portaal Zilveren Kruis verlengd t/m 31 december a.s.
Geachte collega,

Het portaal voor het tekenen van overeenkomsten blijft open tot en met 31 december a.s. in plaats van de eerder door Zilveren Kruis gecommuniceerde 6 december.
Wij hebben dit mondeling doorgekregen van Zilveren Kruis en willen u daarvan op de hoogte stellen.
 
Met vriendelijke groet,
mede namens de 7 Kringvoorzitters en het LHV Bestuur,

Mark Pul,
voorzitter LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
038 - 46 01 251  |  huisartsenkringzfv@lhv.nl  |  zfv.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0046, u ontvangt deze email op h.vd.ploeg@lhv.nl