Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsflits Drentse Huisartsen
 
22 december 2020

Beste collegae,

2020 ligt nu bijna achter ons. Een jaar dat in het teken van COVID-19 stond. Een ongekende wereldwijde crisis die vele slachtoffers gemaakt heeft. Niet alleen door ernstige ziekte, maar ook door alle gevolgen op geestelijk, sociaal en economisch vlak. Het wereldwijde armoedevraagstuk heeft zich verdiept met grote gevolgen voor de gezondheid van vele kwetsbare mensen, ouderen en kinderen op onze aardbol.  

Als huisartsen moesten wij onze reguliere zorg van de ene op de andere dag vrijwel stopzetten, voor zover ik weet is dit nooit eerder voorgekomen. Angstige patiënten, eenzame ouderen, een sterfbed begeleiden zonder troostende hand. Een tekort aan basale beschermingsmaatregelen die ik, als oud tropenarts, in Nederland onbestaanbaar achtte. Wij werden als huisartsen geconfronteerd met een beroepsrisico dat wij in Nederland nauwelijks kennen. Zelf besmet raken, zorg over besmettingen van collegae en medewerkers met een kwetsbare gezondheid, raakten ons als mens en in ons werk.

Toch hebben wij tijdens deze crisis ook veel voortgang geboekt met de organisatie en innovatie van de huisartsenzorg. Precies een jaar geleden ging onze lang gekoesterde wens in vervulling met de fusie van CHD en HZD tot één bedrijf. Dit vanuit onze overtuiging dat samen” bijdraagt aan de beste huisarts geneeskundige zorg voor de mensen in Drenthe. Wie kon denken dat wij ons nog geen drie maanden na de fusie zouden bevinden in een pandemie en meteen mochten ervaren wat dit “samen” dan inhoudt. Ons bedrijf waar veel medewerkers elkaar nog niet goed kenden, sloeg de handen ineen en coördineerden dat wat nodig was voor de continuïteit van onze dag- en ANW-zorg.  

Bijvoorbeeld HZD koeriers die persoonlijke beschermingsmiddelen naar ons brachten, het opzetten van digitale vergaderingen, informatie over de pandemie en adviezen voor onze praktijkvoering, aanpassing van de huisartsenposten tot dag posten. HZD stak in maart zijn nek uit met de introductie van de eerste teststraat in Hoogeveen en later in oktober weer met de introductie van de sneltesten voor al onze praktijken. Veelvuldig waren we in het nieuws en speelden zo een belangrijke rol in het voorlichten van de Drentse patiënt. In de regio zijn wij een nog belangrijkere gespreks-partner geworden. We richtten onze blik ook op de toekomst want naast alles rondom de COVID-zorg is er samen met onze nieuwe huisartsenadviesraad hard gewerkt aan beleidskaders en is er een groot ICT plan gepresenteerd dat erkend wordt door de zorgverzekeraars. Wat fantastisch om in dit eerste jaar van integratie als huisartsen te mogen ervaren dat ons bedrijf met zoveel lef, energie en creativiteit achter ons stond.  Namens ons allen hebben wij als bestuur alle medewerkers bedankt voor hun inzet, ook zo vaak buiten kantooruren.

Als kring Drenthe hebben wij veel steun ervaren van onze regionale LHV medewerkers. Voor jullie niet direct zichtbaar, maar voor ons als bestuur essentieel. Ook de wagro is met LHV ondersteuning met nieuw elan gestart. Het coronatientje is voor onze bedrijfsvoering van groot belang geweest en haalde in het voorjaar de financiële druk van onze praktijken af.

2020 was ook een jaar waarin wij als bestuur onder druk stonden, vanwege omstandigheden waren wij tijdens de uitbraak van de pandemie met slechts 2 bestuursleden. Mede dankzij onze bestuurssecretaris hebben we de eerste helft van het jaar ons werk kunnen doen en inmiddels prijs ik mij gelukkig om als jullie nieuwe voorzitter samen met 4 gezellige en gedreven collegae weer een compleet bestuur te zijn. Er is nog plek!

2020 werd een jaar waar onderlinge solidariteit vanzelfsprekend was. Huisartsen stonden er voor elkaar; dienstovernames, bijspringen in elkaars praktijk, samen protocollen uitwerken, etc. Fantastisch en inspirerend om dit als bestuur te ervaren.  

Deze solidariteit zullen wij in 2021 ook nodig hebben met elkaar. Onderlinge samenwerking en samenwerking met al onze partners zijn essentieel om goed voor onze patiënten te kunnen blijven zorgen. Zeker als de impact van COVID-19 duidelijker gaat worden. Het bestuur denkt vooruit wat er nodig is om beter te verbinden met bijvoorbeeld het welzijn, de GGZ en de thuiszorg, zodat wij onze patiënten adequate hulp kunnen geven zonder dat wij zelf overbelast raken. Hier hebben wij jullie ideeën en inzet voor nodig, wij en HZD kunnen het niet alleen. Dat kan op vele manieren, uiteraard in een expertgroep of de huisartsenadviesraad maar ook af en toe door bijvoorbeeld mee te denken bij een transmurale werkafspraak. Dit jaar hebben we ervaren dat digitale werkvormen dit makkelijker en minder tijdrovend maken.  

Ik kijk persoonlijk uit naar het moment dat wij onze kwetsbare patiënten en ons personeel kunnen beschermen met een vaccinatie en heb er alle vertrouwen in dat wij dit als Drentse huisartsen snel en goed gaan organiseren. Hoe eerder hoe beter.

Wij hopen jullie in 2021 vaak te ontmoeten; digitaal maar ook graag weer live! Neem contact met ons op als er vragen zijn of als wij wat voor jullie kunnen doen. 

Rest mij om iedereen te bedanken voor alle inzet het afgelopen jaar voor ons mooie vak; alle medewerkers van de HZD, onze Raad van Commissarissen, onze LHV regiomedewerkers, NHG en vooral jullie allemaal als collega huisartsen.

Mede namens Olaf, Yoeri, Martijn en Pieter, wens ik jullie allen heel goede kerstdagen en een gezond 2021 toe.
 
Lamiek Westerhof, voorzitter van de Drentse Huisartsen 

LHV-Huisartsenkring Drenthe
085 - 048 01 01  |  noord-nederland@lhv.nl  |  drenthe.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0046, u ontvangt deze email op h.vd.ploeg@lhv.nl
...