Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsbericht Huisartsenkring Zuidoost Brabant
 
21 november 2019
Zorgen rondom contractering ketenzorg:

zorgverzekeraar VGZ laat kwetsbare patiënt in de steek!
                                                  
We krijgen signalen van diverse huisartsen dat contractering tussen VGZ en de zorggroepen op z’n minst stroef verloopt. Het voorstel van VGZ kan door de zorggroepen niet worden geaccepteerd omdat de huisartsen hiermee in de praktijk in de problemen komen.
Als de zorggroepen bij het kruisje zouden tekenen dan komt het leveren van zorg aan de meest kwetsbaren in gevaar. Kwetsbare ouderen en patiënten in psychische nood zouden niet meer de zorg kunnen krijgen zoals ze die gewend zijn. De broodnodige ondersteuning van onze praktijkondersteuning is simpelweg niet meer te betalen. Daarbij stelt VGZ zelfs voor om met een inclusie quotum te komen. Met andere woorden: mensen die boven het toebedeelde quotum komen zouden we een NEE moeten verkopen en in de steek laten!?

De maat is vol!
We hebben als huisarts veel gedaan om ons voor te bereiden op de toekomst. We zijn voorbereid op de vergrijzing en helpen mee aan substitutie van patiënten uit de gespecialiseerde GGZ. We krijgen nu STANK voor DANK. We lopen al tegen problemen van ontoereikende thuiszorg, onvoldoende beschikbaarheid van ELV en ellenlange wachttijden in de GGZ die wij opvangen. Hoe kunnen we de patiënt uitleggen dat WIJ nu OOK niet meer de zorg kunnen leveren die we ze graag gunnen?
Wij kunnen dit niet uitleggen…..

Tijd voor actie!
We gaan het gesprek met de patiënt aan en gaan vragen wat zij hier van vinden. En we hopen dat jullie dit ook gaan doen. Om een krachtige vuist te maken zijn wij er van overtuigd dat samen met de patiënt optrekken het sterkste signaal is wat we kunnen geven.
Wij bereiden ons voor en houden jullie op de hoogte.  
 
LHV-Kringbestuur Zuidoost Brabant

Mocht u de noodzaak tot actie onderschrijven en hieraan actief een bijdrage willen   leveren, meldt u dan via huisartsenkringzob@lhv.nl

LHV-Huisartsenkring Zuidoost-Brabant
085 – 04 80 009  |  huisartsenkringzob@lhv.nl  |  zuidoostbrabant.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: K0007, u ontvangt deze email op m.vandoremalen@lhv.nl