Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden
  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsflits Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
 
23 maart 2021
Uitnodiging ALV LHV-kring Zwolle/Flevo/Vechtdal (via Teams)
 

Geachte huisarts, beste collega,

Het is weer tijd voor de volgende algemene ledenvergadering van de kring. We maken er een bondige online meeting van, zodat u in een uurtje weer helemaal bent bijgepraat. We stellen het erg op prijs als u aanhaakt op 6 april!

Aan de orde komen onder meer de laatste stand van zaken rondom COVID-19 en de vaccinaties, MOVE, het Zilveren Kruis-principeakkoord, het jaarverslag en de jaarrekening van de kring, en de voordracht van Jan Willem Wennemars als potentieel nieuw bestuurslid.

Wanneer
Datum : dinsdag 6 april 2021
Tijd      : 19.30 - 20.30 uur
Waar   : online

Vergaderstukken
De stukken voor de vergadering vindt u op de kringwebsite en op HAweb.

Vergaderlink
De
link voor rechtstreekse toegang tot de vergadering.
 
Aanmelden
Laat u via huisartsenkringzfv@lhv.nl weten of u erbij bent op 6 april?
 
Graag tot dan!

Hartelijke groet,
namens het bestuur van de LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal,


Mark Pul, voorzitter
LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
085 - 048 01 01  |  huisartsenkringzfv@lhv.nl  |  zfv.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0046, u ontvangt deze email op h.vd.ploeg@lhv.nl