Huisartsencontract Zilveren Kruis Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Laatste nieuws over afspraken huisartsencontracten 2020-2021 Zilveren Kruis
 
20 december 2019
Beste mevrouw Van der Ploeg - van Weeghel,

In onze nieuwsflits van 5 december jl. informeerden we jullie over de ontstane situatie waarbij Zilveren Kruis aanvullende voorwaarden voorstelt bij de afspraken over extra uren ondersteunend personeel en praktijkmanagement. Op 18 december jl. heeft het LHV bestuur hierover gesproken met de directie van Zilveren Kruis. Helaas blijft Zilveren Kruis van mening dat er aanvullende voorwaarden nodig zijn. Er is nu met Zilveren Kruis het volgende afgesproken:

Uitbetaling indexatie eerste helft 2019 – declaratie mogelijk in 2019
Zilveren Kruis heeft deze week een brief verstuurd naar alle huisartsen met een prestatiecode en een tarief. We zijn blij dat Zilveren Kruis hiermee is tegemoet gekomen aan ons verzoek om de indexatie voor 2019 nog in het boekjaar 2019 te kunnen declareren.

Aanpassing POH-S rekentool – niet eenvoudig
 • De vermelde 3,2 uur in de POH-S rekentool wordt door Zilveren Kruis aangepast naar de afgesproken 3,25 uur extra per week per normpraktijk voor ondersteunend personeel.
 • Zilveren Kruis geeft aan dat het niet eenvoudig is om een apart vinkje te maken in de POH-S rekentool waarmee de huisarts kan aangeven gebruik te willen maken van de extra uren ondersteunend personeel. Zilveren Kruis zal een toelichting in Q&A publiceren en de tekst in de webversie van de POH-S rekentool aanpassen om het invullen voor huisartsen te vergemakkelijken.
 • Zilveren Kruis geeft aan dat zij moet kunnen aantonen dat betaalde zorg leidt tot geleverde zorg. Dit wil Zilveren Kruis doen met zo min mogelijk administratieve lasten voor de huisarts, vandaar dat niet wordt voorgeschreven hoe het vastgelegd dient te worden, maar Zilveren Kruis zegt de vastlegging wel nodig te hebben.
 • Wat dit betekent voor huisartsen die de overeenkomst al hebben ondertekend is op dit moment niet bekend.
 • Zolang het contracteerportaal open staat (tot eind 2019 bij ons bekend) kunnen huisartsen aan Zilveren Kruis vragen om dit vragenblok (POH-S) alsnog open te zetten in het contracteerportaal.
Extra uren ondersteunend personeel – zonder declaratie
 • Zilveren Kruis wil dat de extra inzet (3,25 uur per normpraktijk) van Hbo-geschoolde medewerkers, net zoals bij de POH-S, niet declarabele uren zijn.
 • Zonder declarabele uren komt de inzet van Hbo-geschoold ondersteunend personeel echter niet uit. Huisartsen kunnen dan geen of zeer beperkt gebruik maken van deze extra uren.
 • We hebben Zilveren Kruis nogmaals uitdrukkelijk verzocht om het declareren van Hbo-geschoolde medewerkers, binnen de 3,25 uur (per normpraktijk), wel toe te staan. Ook hebben we gevraagd dit te monitoren en bij volloop van de groeiruimte 2020 eventueel een deel van de nog beschikbare groeiruimte 2021 uit het hoofdlijnenakkoord in te zetten.
 • Tot onze spijt blijft Zilveren Kruis bij het standpunt dat er niet gedeclareerd mag worden door Hbo-geschoolde medewerkers tijdens de extra 3,25 uur per normpraktijk.
 • Wat dit betekent voor huisartsen die de overeenkomst al hebben ondertekend is op dit moment niet bekend.
 • Zolang het contracteerportaal open staat (tot eind 2019 bij ons bekend) kunnen huisartsen aan Zilveren Kruis vragen om dit vragenblok (POH-S) alsnog open te zetten in het contracteerportaal.
Opleidingseisen Praktijkmanagement – starten met opleiding
 • We hebben Zilveren Kruis gevraagd om recht te doen aan de huidige praktijk (o.a. vanwege arbeidsmarkt problematiek) en ook praktijkmanagers met een Mbo-opleiding die op Hbo- (werk- en denk) niveau functioneren te contracteren.
 • Zilveren kruis wilde ons tegemoet komen en heeft aangegeven om ‘afgerond’ in de huidige voorwaarden (‘heeft een relevante Hbo-opleiding afgerond en/of een opleiding tot praktijkmanager afgerond die is geaccrediteerd op Hbo-niveau’) te willen vervangen door ‘gestart zijn met’.
 • Aangezien huisartsen de beschikbare opleidingscapaciteit niet in de hand hebben, hebben wij gepleit voor ‘aanmelding’ bij de betreffende opleiding. Helaas heeft Zilveren Kruis aangegeven dat ‘gestart zijn met’ de betreffende opleidingen een minimale vereiste is om de module praktijkmanagement aan te vragen. En dat de module elk kwartaal ‘aangezet’ kan worden.
Het is jammer dat we niet verder gekomen zijn. De afgelopen drie jaar hebben we bij Zilveren Kruis voortdurend aandacht gevraagd voor uitbreiding van het praktijkteam op een kostendekkende manier. Die uitbreiding is bedoeld om de toenemende zorgvraag te kunnen opvangen en daarmee dus ook meer Tijd voor de Patiënt te creëren. Het praktijkteam bestaat uit huisartsen, doktersassistenten, POH-S, POH-GGZ, management etc. De eerder door Zilveren Kruis toegezegde uitbreiding van het aantal uren ondersteunend personeel zonder aanvullende voorwaarden is door het veld enthousiast ontvangen. Vooral de mogelijkheid tot uitbreiding van huisartsformatie is een uitkomst voor de overbelaste huisartsen.

Dit blijft dan ook onze inzet bij de komende gesprekken. Deze zijn begin januari 2020 met spoed gepland met als doel te komen tot een gezamenlijke oplossing. Zodra er nieuws is, zullen wij jullie daarover uiteraard informeren.

Met vriendelijke groet en fijne feestdagen gewenst namens de 7 Kringvoorzitters en het LHV Bestuur

Landelijke Huisartsen Vereniging  |  085 ‑ 04 80 000  |  lhv@lhv.nl  |  www.lhv.nl
Twitter Youtube
Nog geen onbeperkte toegang tot de LHV-website en HAweb? Maak een login aan met uw LHV-nummer: 0046