Nieuws vanuit uw kring
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden
  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsflits Huisartsenkring Drenthe
 
30 maart 2022
Doe mee en vul nu de POH-S monitor in!

Beste collega,

Wij vragen je na drie maanden in 2022 opgave te doen van de productie van je POH-S formatie. Zoals bekend heeft Zilveren Kruis weliswaar per april 2022 ieder een nieuwe keuze geboden: terug naar de oude POH-S module zonder declaratie of het nieuwe beleid met declaraties. We denken dat het verstandig is om inzichtelijk te maken wat de verdiencapaciteit van de POH-S in je praktijk in het eerste kwartaal van 2022 geweest is. Deze gegevens  zullen we, naast andere bronnen, inzetten in toekomstige overleggen met Zilveren Kruis en ook gebruiken voor hen die kiezen om door te blijven gaan met declareren.

Ieder die de productie van zijn POH-S wil opgeven, kan meedoen, ook als je je niet tevoren hebt aangemeld. Met deze link kom je bij een online formulier met een aantal schermen. Wij hebben een korte handleiding gemaakt die je vooraf kunt doorlezen. Het formulier is door een aantal huisartsen getest. Zij geven aan dat het systeem niet moeilijk is om in te vullen (10 minuten), als je de gegevens bij de hand hebt.

Voor gebruikers van VIP Live is er bovendien een rapport beschikbaar om de in te vullen gegevens uit het systeem te halen. Dat is een nieuw en gratis rapport. Dit rapport kun je  downloaden via de volgende stappen: start Vip-live, kies Inzicht, kies rapporten, kies categorie en dan ZK POH-Somatiek. Vink dan POH-S monitor aan en rapport aanvragen en daarna kun je het rapport downloaden.


Wij vragen je  om de gegevens uiterlijk 27 mei 2022 in te vullen. De ingevulde gegevens worden anoniem verwerkt, getotaliseerd en de uitkomst worden niet herleidbaar bekend gemaakt via onze Kringnieuwsberichten. Als je vragen overhoudt, kun je die stellen via het mailadres MonitorPOHS@lhv.nl

Namens het overlegteam Zilveren Kruis,

Olaf Kuipers

LHV-Huisartsenkring Drenthe
085 - 048 01 01  |  noord-nederland@lhv.nl  |  drenthe.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0046, u ontvangt deze email op h.vd.ploeg@lhv.nl