Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsbrief Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
 
13 april 2017
Besturen Charis, HCF, HRZ, LHV-kring en Medrie: verbinden is versterken
In een onlangs gehouden overleg tussen de huisartsenorganisaties in onze regio, hebben de besturen van de huisartsenverenigingen (HRZ, LHV-kring), de coöperaties (Charis, HCF) en Medrie vastgesteld elkaar ten behoeve van de organisatie en ondersteuning van de huisarts nodig te hebben.
Lees verder »
Richtlijn Orgaandonatie na euthanasie
Collega-huisarts Han Mulder heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor het tot stand komen van een richtlijn rondom orgaandonatie na euthanasie. Hij was voorzitter van de werkgroep die zich hiermee bezighield en samen met 26 betrokken partijen is tot een overeenstemming gekomen.
Lees verder »
Pilot ‘Weefseldonatie in de eerste lijn’
Op de huisartsenposten in de Medrie-regio is op 1 april de pilot ‘Weefseldonatie in de eerste lijn’ van start gegaan.
Lees verder »
Uitkomsten en vervolg enquête kringcommunicatie
Eind 2016 hebben we u gevraagd een vragenlijst in te vullen over de communicatie van de kring naar de leden. Benieuwd naar de uitkomsten?
Lees verder »
Het kan nog net: meld u aan voor de alv op 20 april!
We starten de algemene ledenvergadering met soep en broodjes en na de vaste vergaderpunten komen we aan bij het thema van de avond: voorbeschouwing contract 2018. We sluiten af met een netwerkuur, om bij te praten over de ontwikkelingen in ons vak. Bent u erbij? Aanmelden kan nog net!
Agenda
19 APR 2017  
Wagrobijeenkomst Zwolle - Wetten en regels Zwolle
20 APR 2017  
Algemene Ledenvergadering Zwolle
10 MEI 2017  
Waarnemersdag Zwolle 2017 Zwolle
11 MEI 2017  
Bestuursvergadering
18 MEI 2017  
Regionale bijeenkomst Apotheekhoudende Afdeling LHV
 
 
LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
038 - 46 01 251  |  huisartsenkringzfv@lhv.nl  |  zfv.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0046, u ontvangt deze email op h.vd.ploeg@lhv.nl