Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsbrief Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
 
22 september 2017
Tot ziens zomer, hallo herfst!

De zomer is eigenlijk zo goed als voorbij. De meesten van ons hebben de vakantie achter de rug. Met nieuwe, frisse energie pakken we de draad weer op en verzetten we de berg werk die op ons lag te wachten… Uiteraard moet het kunnen, even ertussenuit, maar kunnen we als huisartsen nou wel echt zonder elkaar?

Onderhandelingen Zilveren Kruis
Het bieden van zorg gaat voortdurend door. Net als alle onderhandelingen daarover met de zorgverzekeraars. In onze regio is Zilveren Kruis de hoofdverzekeraar. De afgelopen maanden hebben we ook vanuit onze kring weer veel met hen onderhandeld. In aanvang hebben we beiden toegezegd transparant te zullen zijn en elkaar als partijen goed te onderkennen. Ook omdat Zilveren Kruis en wij huisartsen in feite ook niet zonder elkaar kunnen. Als beroepsgroep zijn we, hoe je het ook wendt of keert, in zekere mate afhankelijk van het financiële beleid van Zilveren Kruis. Daartegenover staat dat wij huisartsen nog steeds heel goede en goedkope medische zorg leveren, waarbij we in de ogen van de burger over het algemeen erg goed scoren.

De laatste weken zien we helaas dat de onderhandelingen, die zo goed begonnen en waarbij versterking van de huisartsenzorg de insteek was, een andere kant op zijn gegaan. Zilveren Kruis lijkt, in elk geval voor het komende jaar, niet echt keuzes te willen maken als het gaat om het versterken van de eerste lijn, lees: huisartsenzorg. De extra groeiruimte die er door de overheid wordt geboden, gaat volgens hen geheel op aan de nieuwe tarieven die de NZa heeft vastgesteld en aan de achterstandsproblematiek. Kortom: de onderhandelingen hebben geresulteerd in een teleurstelling. Samen met het landelijk bestuur van de LHV bekijken we hoe hier verder op te reageren. Ook in dedeze week verzonden LHV-nieuwsflits leest u over dit onderwerp.

Naast de uitvoerige besprekingen met Zilveren Kruis over de modules hebben we ook regionaal overleg met Zilveren Kruis, in de vorm van een regiotafel. Hierin trekken we samen op met de coöperaties van de betreffende regio’s van het Medrie-gebied.

Innovatieve projecten
Eerder hebben we u geïnformeerd over de mogelijkheid een innovatief project in te dienen. Via Proscoop zijn alle ingediende projecten verzameld. Binnenkort worden deze samen met Zilveren Kruis, de LHV en de coöperaties besproken. Er zitten boeiende projecten tussen, die mogelijk ook verder in de regio kunnen worden uitgerold. Wordt vervolgd!

Samenwerking met Medrie en coöperaties
We zijn blij dat er een nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur voor Medrie is gevonden in de persoon van Philip van Klaveren. Ook de positie van Bas Noordzij als regiodirecteur Zwolle, is inmiddels opgevuld door Olof Schwantje. Als LHV-kringbestuur zetten we enthousiast in op verdere vruchtbare samenwerking – met zowel Medrie als de coöperaties, om op die manier verdere versterking van de huisartsenzorg in onze regio te kunnen waarborgen.

En zo kom kom ik weer terug bij het begin van mijn verhaal: zonder elkaar kunnen we niet, om onze doelen te bereiken, is het zaak als huisartsen(organisaties) continu de verbinding met elkaar te zoeken en samen te werken.

Op een vruchtbare nazomer/herfst, veel werkplezier gewenst!

Mark Pul,
voorzitter

PS: over verbinden en samenwerken gesproken: op HAweb kunt u straks 24/7 terecht in de nieuwe, besloten groep Zwolle-Flevo-Vechtdal, als laagdrempelig forum om met elkaar te sparren, discussiëren, vragen te stellen, informatie te delen, etc. Zie het bericht hieronder!

Wees erbij! De nieuwe groep op HAweb: Zwolle-Flevo-Vechtdal
We willen heel graag meer met u in gesprek. Laagdrempelig. Op het moment dat het u past. Over onderwerpen die u raken of over vragen die er voor u als huisarts toe doen. Daarom ontvangt u begin volgende week een mail, die u direct toegang geeft tot de nieuwe, besloten HAweb-groep Zwolle-Flevo-Vechtdal. Een forum waar we volop met elkaar kunnen sparren en kennis, zorgen en meningen kunnen delen. 24/7. Wanneer u maar wilt. In de mail die u volgende week ontvangt, staat alles wat u van de nieuwe groep kunt verwachten. Het eerste onderwerp van discussie dat we plaatsen spreekt ook u ongetwijfeld aan en betreft … Dat leest u volgende week!
Agenda
26 SEP 2017  
Uw patiënten- en financiële administratie op orde Module I Zwolle
28 SEP 2017  
Bestuursvergadering
17 OKT 2017  
Beleid en bekostiging 2018 Zwolle
08 NOV 2017  
HRM in één dag Zwolle
 
LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
038 - 46 01 251  |  huisartsenkringzfv@lhv.nl  |  zfv.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0046, u ontvangt deze email op h.vd.ploeg@lhv.nl