Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsbrief Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
 
19 december 2019
Samen


Kerst 2019, vrede op aarde … Of toch niet? Met de lichtjes in de boom en de oliebollen bijna in het vet blikken we kort terug op het afgelopen jaar. Wat heeft 2019 u gebracht? Wat heeft het ons als huisartsen gebracht?
 
Zilveren Kruis
Het jaar begon in huisartsenland met een strijd om de indexering van de huisartsentarieven. Er werd gedreigd met een proces, waarop Zilveren Kruis (ZK) uiteindelijk zwichtte voor de druk. Binnenkort ontvangt u een mail van ZK met uitleg over de indexering betreffende de eerste zes maanden van 2019.

Uiteraard gingen de besprekingen met ZK verder. We merkten dat samen optrekken, ook met InEen, de beste route is. Er werd een hoofdlijnenakkoord afgesproken waarin werd bepaald dat de eerste lijn een extra groeiruimte mocht benutten van 1,5%. In samenspraak met InEen en ZK hadden we afgesproken dit in te zetten voor een structurele uitbreiding van het basisteam. Immers, al het vele werk moet gedaan worden, ongeacht wie daarvoor wordt gecontracteerd. ZK leek een structurele uitbreiding van het aantal uren van de POH-S het beste. We zijn hierover nog in gesprek, omdat het onze wens is dat als je andere professionals inzet dan de POH-S, de door hem geleverde zorg gedeclareerd mag worden.
 
Meer samenwerking
2019 stond voor ons als kring ook in het teken van verbinding. Van toenemende samenwerking en intensiever optrekken met organisaties in de regio. We merkten dat de opkomst tijdens ALV’s de afgelopen jaren wat tanende was. Dat bleek niet alleen bij ons het geval, het is een toenemende tendens bij de verschillende huisartsenorganisaties. Hierop hebben wij jullie als leden gevraagd de ALV’s van de verschillende organisaties in een pilot te combineren, zodat de afgevaardigden in plaats van twee slechts één avond hoeven te vergaderen. Wat het kringbestuur betreft, is deze pilot zeer geslaagd, de opkomst in elke regio was groot! Bijkomend voordeel binnen de LHV is dat als wij dit soort formaliteiten meer gezamenlijk doen, de bestuurlijke druk in de toekomst mogelijk wat minder wordt. We zetten de nieuwe opzet van de ALV’s in 2020 dan ook heel graag voort.

 
In het kader van verbinding organiseren we als bestuur ook in het nieuwe jaar weer een themabijeenkomst voor alle kringleden, waarbij volop gelegenheid zal zijn om te netwerken en bij te praten met collega’s uit de regio.
 
Woudschoten
In 2019 zijn ook de uitkomsten en gevolgen van Woudschoten toenemend besproken binnen het bestuur. Door het huisartsentekort en het feit dat praktijken minder snel of zelfs niet meer worden overgenomen, neemt de druk in ons vak toe. Ook merken we helaas een mate van polarisatie in onze eigen beroepsgroep. En dat is – daar bent u het ongetwijfeld mee eens – geen goed ding. Er is sprake van toenemende druk op de huisartsenposten, ‘stille’ substitutie, ouderen die langer thuisblijven, een GGZ die uit zijn voegen barst …
 
De schouders eronder
Ik zou 2020 in onze regio willen uitroepen tot het jaar waarin we meer samen optrekken binnen onze eigen beroepsgroep. Waarin we meer samen zoeken naar concrete oplossingen in plaats van pleisters plakken. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden … Hoe spannend ook, laten we er samen de schouders onder zetten het komende jaar, ook waar het bestuurlijke drukte betreft. Want ik ben ervan overtuigd: eensgezindheid en verbondenheid brengt kracht.
 
Mooie kerstdagen en een heel goed 2020!
 
Mark Pul,
voorzitter

Terugblik ALV’s in de regio
Het bestuur én de leden zijn enthousiast over de nieuwe opzet van de ALV’s in de regio. De regio Vechtdal had de primeur: op 7 oktober waren daar de eerste gekoppelde ALV’s van de LHV-kring Zwolle/Flevo/Vechtdal en Charis. Op 19 november volgden de ALV’s in de regio Flevo, de regio Zwolle sloot de ronde af op 28 november.
Lees verder »
Planning ALV’s en zomer-bbq 2020
Omdat het koppelen van de kring-ALV met de ALV’s van Charis, de HCF en de HRZ erg geslaagd is gebleken, zetten we deze opzet in het nieuwe jaar graag voort. Lees hier de planning van de ALV’s in 2020 én de datum van de zomer-bbq, die we combineren met een starters-stoppersbijeenkomst.
Lees verder »
Update OPEN december 2019
De afgelopen periode heeft u meerdere berichten over het programma OPEN ontvangen. Waar staan we nu?
Lees verder »
Agenda
16 JAN 2020  
Essentieel onderhandelen Zwolle
22 JAN 2020  
Leergang Kiezen voor bestuurswerk (NIEUW) Doorn
23 JAN 2020  
Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) Utrecht
30 JAN 2020  
Uw praktijk financieel bekeken Zwolle
05 FEB 2020  
Wagrobijeenkomst 'Herregistratie' Zwolle
 
LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
038 - 46 01 251  |  huisartsenkringzfv@lhv.nl  |  zfv.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0046, u ontvangt deze email op h.vd.ploeg@lhv.nl