Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsbrief Huisartsenkring Midden-Nederland
 
26 maart 2020
Vanuit het Kringbestuur: huisartsenzorg in crisistijd
Geachte collega's
 
Op het moment dat ik dit schrijf hebben we begin deze week een applaus van de bevolking mogen ontvangen, zijn we bezig met het inzamelen van maskers en schorten, en zijn we voorzichtige pogingen aan het ondernemen om te gaan beeldbellen. Op het moment dat je dit leest, is de situatie ongetwijfeld anders en denk je: 'o ja, dat was toen, wat lang geleden al weer'. Want het zijn dagkoersen en wat de komende tijd ons gaat brengen, weet niemand precies.
Lees verder »
COVID-19: Wie doet wat in Midden-Nederland
Om de huisartsenzorg te borgen tijdens de uitbraak van het COVID-19 virus is voor de huisartsenzorg het HAROP (HuisartsenRampenopvangPlan) in werking getreden. De crisisteams van alle regionale huisartsenorganisaties zijn actief en voor de huisartsenregio’s van Unicum, ZorgNU, HUS, Eemland en Gooi & Omstreken is er een centraal crisisteam. De Veiligheidsregio’s Utrecht (VRU) en Gooi & Vechtstreek hebben opgeschaald tot GRIP-4. Dat betekent dat de bestrijding van deze epidemie onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter van de Veiligheidsregio valt. Voor de regio Utrecht is dit burgemeester Van Zanen van de (grootste) gemeente Utrecht. Organisaties in het openbaar bestuur, zoals de GGD en de GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) werken achter de schermen keihard om de ziekenhuizen en huisartsen, maar ook andere zorgverleners zoals thuiszorg, verpleeghuizen, ggz, ambulancedienst en apotheken te helpen de coronacrisis het hoofd te bieden. Maar wat betekenen al die afkortingen? Wie doet wat in Midden-Nederland?

In dit bericht aandacht voor:
A. Spoedcursus openbaar bestuur tijdens een epidemie
B. Crisisorganisatie van de huisartsenzorg
C. Wat doet de Kring?
D. Waar vind je informatie?
E. Vraag en aanbod extra zorgpersoneel bij elkaar gebracht
Gesprekken over huisartsencontract 2021 met Zilveren Kruis in volle gang
Begin maart zijn de gesprekken vanuit de 7 LHV Kringen met Zilveren Kruis als preferente zorgverzekeraar samen met InEen over de inzet van de groeiruimte voor 2021 met Zilveren Kruis opgestart. De monitoring van de afspraak voor 2020 over 3,25 uur extra per normpraktijk voor ondersteunend personeel wordt daarbij meegenomen. Vanwege het belang van goede financiële randvoorwaarden voor iedere huisartsenpraktijk lopen deze gesprekken via beeldbellen gewoon door. We houden jullie op de hoogte van de vorderingen.
Landelijke financiële regelingen n.a.v. coronavirus
De LHV is hierover samen met InEen en VPH in gesprek met de NZa. Daarnaast bestaat er al een aantal wettelijke financiële regelingen waar je als ondernemer gebruik van kunt maken, zodat je financiële positie zo goed mogelijk gewaarborgd blijft. Hier vind je een overzicht van de regelingen die voor jou als huisarts mogelijk interessant zijn.
Coronavirus heeft voorlopig geen effect op invoer OPEN
Op 1 juli 2020 moet het patiënten portaal van het HIS voldoen aan het eerste gedeelte van de OPEN ICT-basiseisen: het tonen van de juiste onderdelen van het medisch dossier aan een patiënt. Regionale coalities hebben na 1 juli 2020 nog zes maanden de tijd om te voldoen aan de voorwaarden van het OPEN-programma. Zij verzorgen de scholing richting de huisartsenpraktijken en bieden praktijken ondersteuning bij de voorlichting van patiënten. OPEN adviseert, in lijn met het advies van het RIVM, om in ieder geval tot en met 6 april geen fysieke scholingsbijeenkomsten te organiseren met zorgverleners uit de regio.
Lees verder »
Annulering Kring en LHV bijeenkomsten vanwege coronavirus
De jaarlijkse Heidag van de Kringledenraad Midden-Nederland is verzet van 7 april a.s. naar later dit jaar  De LHV Huisartsendag is verzet van 18 april naar 19 september 2020. 
Wagro-nieuws
Gezocht: nieuwe commissieleden voor de FTO’s en Wagro café’s

Elk jaar worden door de FTO- en Wagro-café commissie een aantal interessante en op waarnemers gerichte nascholingen georganiseerd. Voor beide commissies zijn we op zoek naar nieuwe leden. Je komt een paar keer per jaar bij elkaar en er is een vacatievergoeding beschikbaar.

Lees verder »
Vacature regio-coördinator Zeist
Wie werkt er regelmatig op de huisartsenpost in Zeist en vindt het leuk om mee te denken over de ANW-zorg in deze regio? Als regio-coördinator van de Wagro Middden-Nederland ben je aanspreekpunt voor waarnemers en denk je in de HAP commissie mee over de zorg op de post. Behalve je deelname aan de vergaderingen op de huisartsenpost, waarbij je meedenkt over de huisartsenpost-specifieke problemen, neem je 2-3x per jaar deel aan de Wagro vergadering voor de regio-coördinatoren. Hier is een vacatievergoeding voor beschikbaar.
Lees verder »
Huisartsverenigingen & Zorggroepen in de regio

Omdat het voor veel waarnemers nog onbekend terrein is, hebben we een overzicht gemaakt van de Zorggroepen/Huisartsverenigingen/ Regio-organisaties in Midden-Nederland. Je kunt je hier als waarnemer meestal bij aansluiten – vaak tegen een gereduceerd tarief of zelfs kosteloos. Voordeel is dat je via hun nieuwsbrief geïnformeerd wordt wat er regionaal speelt. Vaak kun je participeren in nascholingen en je kunt als lid naar de vergaderingen en zo meer input geven vanuit de kant van de waarnemer. Dat is hard nodig!

Lees verder »
Agenda
10 JUN 2020  
Grip op leidinggeven Eindhoven
11 JUN 2020  
Duurzame inzetbaarheid Utrecht
18 JUN 2020  
Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) Utrecht
22 JUN 2020  
Praktijkstart Utrecht
02 SEP 2020  
Lean coach Utrecht
 
LHV-Huisartsenkring Midden-Nederland
085 - 04 80 045  |  huisartsenkringmiddennederland@lhv.nl  |  middennederland.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: onbekend, u ontvangt deze email op info@huisartsenutrechtstad.nl
...