Informatie vanuit uw kring
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden
  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsflits Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
 
27 januari 2022
Grote druk op Zilveren Kruis
Voor praktijk-houdende huisartsen stonden de afgelopen maanden in het teken van een nieuw 2-jarig contract met Zilveren Kruis (ZK). Helaas ging dat weer niet zonder slag of stoot. In voorgaande jaren probeerden ZK en het overlegteam huisartsen (OTH) de wensen en behoeften van de huisartsen te koppelen aan de ambities van ZK in de hoop tot een win-win resultaat te kunnen komen. Zo’n proces verloopt aanvankelijk tamelijk harmonieus, maar op het moment dat er spijkers met koppen geslagen moeten worden, wordt de sfeer vaak grimmiger, omdat het OTH voet bij stuk houdt en ZK merkt dat het OTH en de LHV het huisartsenbelang voorop houden en de rangen gesloten houden.
 
Dit jaar is het proces nog ingewikkelder geweest. ZK heeft wel met het OTH gesproken, maar is ook rechtstreeks zaken gaan doen met de praktijk-houdende huisartsen in de kennelijke verwachting dat dit voor hen tot beter resultaat zou leiden. ZK heeft ondertussen op allerlei manieren gemerkt dat dit niet werkt. Bijvoorbeeld door de volstrekt heldere brievenactie van huisartsen die massaal in verweer kwamen tegen het contract aanbod. Hierdoor werd door ZK ingezien dat het niet luisteren naar de bezwaren van het OTH een serieuze vergissing was. Het OTH heeft met de steun in de rug van de achterban gesprekken met ZK gevoerd waarbij geprobeerd is de schade op gebied van POH-S en ouderenzorg ongedaan te maken. Zoals jullie weten is het resultaat van onze gesprekken geëindigd in de mondelinge toezegging dat schokeffecten van het contract gerepareerd gaan worden. Omdat het OTH niet vertrouwt op mondelinge toezeggingen is afgedwongen dat het effect van de systeemwijziging op POH-S gebied ook gemonitord gaat worden door onszelf op praktijkniveau. Velen van jullie hebben zich aangemeld voor die praktijkmonitor en in het tweede kwartaal worden de uitkomsten daarvan door de LHV en OTH aan jullie bekend gemaakt en zullen er vervolggesprekken met ZK gevoerd worden. 
 
Vooralsnog hebben de meeste huisartsen het 2-jarige contract getekend waarbij velen bij ZK en LHV hebben aangegeven dit onder protest te hebben gedaan. Elders is zelfs een kort geding tegen ZK aangespannen en er is een landelijke advertentiecampagne geweest van verontwaardigde huisartsen. Kortom, dit contract krijgt nog een staart. Er is inmiddels ook opgeschaald naar directie en bestuurlijk niveau bij ZK, waar men ervan doordrongen is dat er snel iets concreets moet gebeuren om de huisartsen gerust te stellen dat zij de zorg kunnen blijven leveren en daarvoor adequaat betaald worden.
 
Ons voornemen: Wij zullen blijven opkomen voor de eisen van onze achterban voor goede contracten met betrekking tot de dreigende ontmanteling van praktijkondersteuning. Voor ons is dit pas het begin van een proces om tot betere contracten in de toekomst te komen.

Met vriendelijke groet,
mede namens het OTH,
 
Mark Pul,
voorzitter LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
085 - 048 01 01  |  huisartsenkringzfv@lhv.nl  |  zfv.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0046, u ontvangt deze email op h.vd.ploeg@lhv.nl