Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsflits Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
 
28 maart 2017
Zorgvernieuwing Flevoland/Vechtdal/Zwolle in 2017

Beste huisarts,

In 2016 zijn Zilveren Kruis, HCF, Charis, HRZ en LHV kring met elkaar van start gegaan om invulling te geven aan zorgvernieuwing in de regio.

Wij nodigen alle huisartsenpraktijken/Hagro’s uit om zorgvernieuwingsprojecten in te dienen bij de regiotafel. In de bijlagen treft u aan een brief hoe dit in zijn werk gaat en een bijbehorend format.
Mogelijk ontvangt u dit bericht zowel via de LHV kring als via de coöperatie. Met verzending via beide kanalen hopen we zoveel mogelijk huisartsen aan te schrijven.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de LHV-huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal

Mark Pul, voorzitter

 

Bijlagen:
Brief inzake zorgvernieuwing 2017
Format project kwaliteitscirkel 2017
Presentatie kwaliteitscirkel

LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
038 - 46 01 251  |  huisartsenkringzfv@lhv.nl  |  zfv.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0046, u ontvangt deze email op h.vd.ploeg@lhv.nl