Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden
  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsflits Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
 
14 juni 2021
Bestuurlijk overleg met Zilveren Kruis 16 juni en einde meldpunt hulpmiddelen
Beste collega,

Inkoopbeleid 2022-2023
In onze nieuwflits van 27 mei jl. hebben wij onze schriftelijke reactie met forse zorgen over het inkoopbeleid 2022-2023 van Zilveren Kruis met jullie gedeeld. Het daarin aangekondigde bestuurlijke overleg vindt plaats op 16 juni as.. Wij zullen ons maximaal inspannen om daarbij betere afspraken te maken met Zilveren Kruis.

We bereiden het bestuurlijke overleg zorgvuldig voor. Alle ontvangen brieven van jullie vormen daarbij belangrijke input voor ons. Deze gaan over het vervallen van de vaste vergoeding voor de module POH-S en de overheveling van de module kwetsbare ouderen van het huisartsencontract naar de regio-organisatie. Wij zien dit als een zeer ongewenste bezuiniging die het praktijkhouderschap in Zilveren Kruis kerngebieden onder druk zet en continuïteit van patiëntenzorg onmogelijk maakt.

Over de uitkomst en vervolgacties n.a.v. dit bestuurlijk overleg zullen we jullie blijven informeren via de Kringnieuwsbrieven. Jullie signalen blijven we graag ontvangen. Wordt dus vervolgd.

Einde meldpunt hulpmiddelen
Na het invoeren van het hulpmiddelen inkoopbeleid 2021 door Zilveren Kruis, hebben we begin 2021 een meldpunt ingesteld. Jullie hebben daar ruimschoots gebruik van gemaakt. Hartelijk dank daarvoor. Uit alle meldingen komt duidelijk naar voren dat dit beleid voor veel problemen zorgt.

Al na drie maanden hebben wij een selectie van meldingen met Zilveren Kruis gedeeld en besproken in bestuurlijke overleggen. Tot op heden zegt Zilveren Kruis dat zij het beleid daardoor niet gaat wijzigen. Zilveren Kruis ziet wel problemen in spoedsituaties, maar koppelt dit aan landelijke wet- en regelgeving en dus los van haar eigen beleid.

LHV ziet de problemen in spoedsituaties wel als een gevolg van het aangepaste inkoopbeleid van Zilveren Kruis. Doordat Zilveren Kruis als laatste grote zorgverzekeraar de mogelijkheid tot aflevering bij lokale apotheken heeft stopgezet zijn veel problemen in spoedsituaties ontstaan. Daarom hebben wij een alternatief beleid voorgesteld dat medisch speciaalzaken verplicht om lokale apotheken in te schakelen als aflever en controlepunt. Zilveren Kruis maakt geen beweging om haar beleid te wijzigen. Wij vinden dat teleurstellend.

En hoe nu verder?
Alle meldingen blijven bewaard. Er volgt een bestuurlijk overleg om de problemen in spoedsituaties (als gevolg van wet- en regelgeving volgens Zilveren Kruis) te bespreken. Tot die tijd blijven we geïnteresseerd in regionale oplossingen om de problemen van dit beleid te minimaliseren.
We ontvangen die graag per mail en zullen die met jullie blijven delen.
 
Met vriendelijke groet, mede namens de 7 Kringvoorzitters,
 
Mark Pul,
voorzitter LHV Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
085 - 048 01 01  |  huisartsenkringzfv@lhv.nl  |  zfv.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0046, u ontvangt deze email op h.vd.ploeg@lhv.nl